Du kallas till Årsmöte i Gäddviksgården söndagen den 19 maj 2019 kl 15.00

I samband med mötet serveras ärtsoppa med punch.

Meddela om du kommer till Elisabet Sundelin på mailadress elisabet.sundelin@gmail.com tfn 070-3113280 eller Kerstin Hedström på mailadress kerstin.gaddvik@telia.com eller tfn 070-6265288 senast den 14 maj.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 maj. De ska vara skriftliga och lämnas eller skickas till Elisabet Sundelin, Frörenserivägen 20, 975 94 Luleå.

Dagordningen för mötet klicka här
Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2019. Ange ditt namn på inbetalningen


Väl mött på årsmötet!

Styrelsen i Gäddviks intresseförening


 SOLDATTORPET STOR
Örnviksvägen. Skyltat. 500 m från STF vandrarhem.
Restaurerat soldattorp med tidstypisk inredning och detaljer, bl a utrustning och kläder. Intressant historiebeskrivning av platsen och livet på soldattorpet. Öppet och guidning enligt ö.k.
Bokning och info: Ring Katarina Rönnbäck, 070-242 15 42

 LULEÄLVS LAXFISKEMUSEUM
Älvbrovägen. Södra sidan om Lule älv, 500 meter nedströms gamla Gäddviksbron.
Gammal laxfiskeplats, modell av karsinafiske på land. Gamla byggnader på land och i vatten. Grillplatser både inomhus och ute. Guidning enligt överenskommelse.
Bokning och info: Ring Sören Hedström 0920-25 21 59, 070-697 21 59.


 
Så här många besökare har det varit här sen 2006-12-20